Atatürk’ün Rauf Bey’e Devlet Reisliği Makamını Kuvvetlendireceğine Dair Verdiği Söz

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra Rauf Bey (Orbay), Vekiller Heyeti Reisliğinden çekilirken, Atatürk’ten, “Devlet Reisliği Makamını takviye ediniz”, diye rica etmişti.

Atatürk, Rauf Beye, “Dediğinizi yapacağıma kesinlikle emin olunuz,” cevabını vermiştir. Atatürk, Rauf Beyin ne demek istediğini pek güzel anladığını belirterek gerekli açıklamayı yapmaktadır.

“Rauf Bey, Devlet Reisliği makamı olarak hilafet makamını düşünüyor ve o makama kuvvet ve salahiyet teminini benden rica ediyordu... Rauf Beyin benim olumlu cevabımın manasını anlayıp anlamadığı şüphelidir. Sonradan, Cumhuriyetin ilanından sonra, kendisiyle Ankara’da gerçekleşen bir görüşmemizde, ne için yan çizdiğini, yapılmış olan şeyin Ankara’dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim meseleden başka bir şey olmadığını söylediğim zaman, “Ben”, demişti, “Devlet reisliği makamını takviye ediniz derken asla Cumhuriyet ilanını tasavvur ve kastetmemiştim”. Halbuki efendiler, benim verdiğim cevabın manası tamamen o idi. Esasında bence devlet başkanlığı ile TBMM makamını karışık bulundurmak, millî hükümetimizin esası, Cumhuriyet Hükümeti olduğu halde onu kesin olarak ifade ve ilan etmemek bir zaaf teşkil etmekte idi. İlk fırsatta resmen Cumhuriyet ilan etmek ve Devlet Reisliğini, Cumhurreisliği makamında temsil ederek kuvvetli bir durum meydana getirmek acil bir ihtiyaçtı. Rauf Beye bunu yapacağıma kesinlikle söz vermiştim. Eğer amacıma ulaşamamışsam edememiş ise, zannederim, noksan bende değildir...”.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederim.